Strona główna » Strony Ukryte » METALE TOKSYCZNE - dla lekarzy


METALE TOKSYCZNE


ANEMIA A WANAD:
Wanad interferuje w metabolizm witaminy C i syntezę hemoglobiny. Nadmiar tego pierwiastka śladowego w ustroju może prowadzić do niedokrwistości.

ZABURZENIA POZIOMU CUKRU WE KRWI A WANAD:
Uważa się, że wanad sprzyja stabilizacji prawidłowych wartości poziomu cukru we krwi zwierząt doswiadczalnych. Aczkolwiek znany jest także ze swojego działania blokujacego metabolizm chromu. Utrzymujący się przewlekle nadmiar wanadu sprzyja zaburzeniom poziomu cukru we krwi.

PODWYŻSZONY POZIOM ARSENU:
Podany poziom arsenu przekracza ustalony dla tego metalu toksycznego zakres odniesienia. Może być to rezultatem skażenia zewnętrznego w przypadku kontaktu z przemysłowym spalaniem węgla, procesami zachodzącymi w piecach hutniczych lub rafineriach. Należy przeprowadzić dalsze testy w celu potwierdzenia czy rzeczywiście istnieje zatrucie, szczególnie w przypadku, gdy są obecne objawy podobne do zatrucia arsenem. Niektóre objawy przewlekłego zatrucia tym metalem są następujące:

Zapalenie skóry
Przebarwienie skóry
Neuropatia
Podrażnienie dróg oddechowych
Anemia
Bóle mięśni
Zabarwienie paznokci
Bóle głowy
Senność
Osłabienie
Dezorientacja
Drgawki

OSTRE ZATRUCIE MOŻE OBJAWIAĆ SIĘ:
Nudnościami
Wymiotami
Biegunką
Bólami brzucha
Uczuciem pieczenia w ustach i gardle


KADM:

Mimo, że poziom kadmu jest powyżej ustalonego zakresu odniesienia, w obecnym czasie może nie być to poziom znaczący klinicznie, ponieważ kliniczne znaczenie kadmu powinno być szcowane w odniesieniu do poziomu pierwiastków odżywczych.
Można określić następujące źródła kadmu:

Dym papierosowy
Spaliny samochodowe
Woda (galwanizowane rury)
Cząstki z opon samochodowych
Palenie plastyków
Przemysł elektroniczny
Nawozy superfosfatowe
Baterie niklowo-kadmowe
Przemysł fotograficzny i wywoływanie zdjęć
Huty cynku
Wysoko rafinowane produkty

DODATKOW(Y/E) TEST(Y):
* Kadm we włosach łonowych - w celu potwierdzenia endogennego gromadzenia lub egzogennego skażenia.
* 24 godzinny test na poziom kadmu w moczu.


UWAGA:
W obecnym czasie dodatkowe potwierdzenie toksycznego wpływu metali ciężkich na organizm przy użyciu testów z krwi może ale nie musi wykazać podwyższonych poziomów metali. Jest to charakterystyczne dla ochronnej odpowiedzi organizmu na zatrucie metalami toksycznymi, podczas której pierwiastki te są usuwane z krwi i magazynowane w różnych innych tkankach. Dlatego, jeżeli ekspozycja organizmu na metale toksyczne nie jest długotrwała lub chroniczna, ich obecność we krwi może nie zostać wykazana. Zaleca się powtórzenie analizy włosa przynajmniej po upływie roku w celu dalszego monitorowania zmian poziomów metali toksycznych i ich kumulacji.

Laboratorium Pierwiastków Śladowych Sp. Jawna
ul. Biskupia 38/6, 04-216 Warszawa, Polska,
tel./fax: +48-022 879 81 62

 
wejdź