Strona główna » Strony Ukryte » TRENDY - dla lekarzy


TRENDY

W tym czasie mogą ale nie muszą pojawić się następujące trendy u pacjenta. Każdy wyszczególniony kierunek zmian opiera się na pracach badawczych włącznie z obserwacjami klinicznymi i statystycznymi. Opracowana analiza tendencji jest przeznaczona tylko dla lekarza i nie powinna być traktowana jako ocena stanu zdrowia z medycznego punktu widzenia. Może być również wskazane przeprowadzenie dodatkowych badań, zależnie od decyzji prowadzącego lekarza.

*** UWAGA SPECJALNA ***

Należy podkreślić, że są to tylko trendy potencjalnych stanów równowagi pierwiastków śladowych, określających "stan zdrowia" pacjenta. W rzeczywistości prawdopodobieństwo wystąpienia każdego z trendów jest zależne od stopnia w jakim jest zachwiana równowaga pierwiastkowa oraz od czasu występowania tego zaburzenia. Ponieważ przy pomocy tej interpretacji nie można określić wcześniejszego stopnia zachwiania równowagi i/lub uprzedniego czasu jej występowania, to analiza tendencji powinna być jedynie wskazówką dla prowadzącego lekarza odnośnie potencjalnych objawów, zwłaszcza gdy zaburzenie równowagi biochemicznej utrzymuje się nadal.


UWAGI

NIEPOKÓJ:
Niski poziom wapnia w tkankach związany jest ze zwiększoną wrażliwością ośrodkowego układu nerwowego oraz podwyższonymi poziomami kwasu mlekowego w surowicy. Zaburzenia te moga przyczynić się do pogłębienia stanów niepokoju. Niepokój także może być związany z jakimkolwiek innym czynnikiem, który zakłóca prawidłowy metabolizm wapnia, takim jak stres lub nagromadzenie metali toksycznych, np. ołowiu i rtęci.

ASTMA A MAGNEZ:
Niskie spożycie magnezu stwierdzono u ludzi z problemami płucnymi, takimi jak duszności i astma. Histaminy mogą zapoczątkować problemy płucne, powodują także wzrost zapotrzebowania na magnez.

NIEŻYT ŻOŁĄDKA:
Wysoki wskaźnik sodu w stosunku do potasu związany jest ze stanem podobnym do nieżytu żołądka.

NIEWYDOLNOŚĆ TARCZYCY:
Wysoki wskaźnik wapnia w stosunku do potasu wskazuje na skłonność do niewydolności tarczycy. Ustalono, że podwyższony poziom hormonu pobudzającego tarczycę (TSH), nawet przy prawidłowych wartościach T-3 i T-4 (tyroksyny i tyrozyny, jest wczesnym objawem niewydolności tarczycy.

Laboratorium Pierwiastków Śladowych Sp. Jawna
ul. Biskupia 38/6, 04-216 Warszawa, Polska,
tel./fax: +48-022 879 81 62

 
wejdź