WNIOSKI

Niniejszy raport może dać unikalny wgląd w odżywcze procesy biochemiczne. Zawarte w nim zalecenia zostały specjalnie opracowane zgodnie z typem metabolicznym, poziomem pierwiastka śladowego, wiekiem i płcią pacjenta. Dodatkowe zalecenia mogą być oparte na innych potwierdzających danych klinicznych zgodnie z ustaleniem opiekującego się pacjentem lekarza.

CELE PROGRAMU:

Celem niniejszego programu jest przywrócenie prawidłowej równowagi procesów chemicznych organizmu poprzez indywidualne opracowanie zaleceń dotyczących odżywiania i wskazówek suplementacyjnych. Przy odpowiednim zastosowaniu program ten może wpłynąć na poprawę zdolności ustroju do bardziej skutecznego wykorzystania spożywanych składników odżywczych, prowadząc do poprawy wytwarzania energii i zdrowia.

CZEGO NALEŻY SIĘ SPODZIEWAĆ PODCZAS TRWANIA PROGRAMU:

Uaktywnianie i usuwanie pewnych metali może spowodować tymczasowo pewne dolegliwości. Na przykład, nadmiar nagromadzonego żelaza lub ołowiu przyczynia się do powstania stanów zapalnych stawów, to od czasu do czasu może nastąpić przejściowe zaostrzenie tych dolegliwości. Należy się spodziewać, że dolegliwości te będą trwać aż do momentu całkowitego usunięcia nadmiaru tego metalu z ustroju.


Laboratorium Pierwiastków Śladowych Sp. Jawna
ul. Biskupia 38/6, 04-216 Warszawa, Polska,
tel./fax: +48-022 879 81 62

 
wejdź