Strona główna » Strony Ukryte » POZIOMY METALI TOKSYCZNYCH


POZIOMY METALI TOKSYCZNYCH

Włosy są wykorzystywane jako wybrana tkanka przez Agencję Ochrony Środowiska w celu określenia stopnia narażenia na kontakt z metalami toksycznymi. Raport A.O.Ś. z roku 1980 stwierdza, że włosy ludzkie mogą być skutecznie wykorzystywane do biologicznego monitorowania najważniejszych metali toksycznych. Raport ten potwierdził wyniki uzyskane z innych badań, z których wynika, że włosy ludzkie mogą być bardziej odpowiednią tkanką niż krew lub mocz do przeprowadzania badań dotyczących kontaktu ludności z niektórymi metalami toksycznymi.

Poziom metalu ciężkiego może być podwyższony w tej analizie, lecz obecnie nie można określić stopnia narażenia środowiskowego. Nie jest to zjawisko nietypowe ponieważ kontakt mógł być zainicjowany kilka lat wcześniej. Ponadto, prowadzone badania ujawniły, że metale ciężkie mogą być przekazane płodowi w czasie ciąży. Mogą one pozostawać w organiźmie latami po pierwotnym kontakcie i pozostaną w tkankach ustroju aż do zapoczątkowania procesu ich usuwania. Na przykład okres połowicznego wydalania kadmu dla niektórych tkanek waha się od dziesięciu do trzydziestu lat.


 

ARSEN (As)

Poziom arsenu jest powyżej ustalonego zakresu odniesienia. Może być to wynikiem zewnętrznego skażenia w przypadku, gdy pacjent miał kontakt z przemysłowym spalaniem węgla, piecami hutniczymi lub rafineriami. Zaleca się przeprowadzenie dalszych testów w celu potwierdzenia lub wykluczenia zatrucia spowodowanego zewnętrznym skażeniem, szczególnie jeżeli występują objawy podobne do zatrucia arsenem. Niektóre objawy przewlekłego zatrucia arsenem to:

Zapalenie skóry
Przebarwienie skóry
Neuropatia
Podrażnienie dróg oddechowych
Niedokrwistość
Bóle mięśni
Przebarwienie paznokci
Bóle głowy
Senność
Osłabienie
Dezorientacja
Drgawki

OBJAWY OSTREGO ZATRUCIA MOGĄ BYĆ NASTĘPUJĄCE:

Nudności
Wymioty
Biegunka
Bóle brzucha
Uczucie palenia w ustach i gardle

ŹRÓDŁA ARSENU:

Arsen często występuje w niektórych pokarmach pochodzących z morskich wód przybrzeżnych, szczególnie w krewetkach, ostrygach i małżach. Innymi żródłami są: gleby o wysokiej zawartości arsenu, herbicydy, opryski na owady zawierające arsen, spalanie w kominkach materiałów budowlanych impregnowanych arsenianem, spalanie węgla oraz procesy zachodzące w piecach hutniczych.

Zaleca się przeprowadzenie dodatkowego potwierdzającego testu skrinningowego na próbce włosów łonowych, które zazwyczaj nie mają kontaktu na co dzień z otoczeniem zewnętrznym. Jeżeli okaże się, że podwyższony poziom arsenu w Twoim organiźmie jest wynikiem skażenia zewnętrznego, to należy ograniczyć stopień narażenia do minimum, gdyż arsen znany jest ze swoich właściwości zwiększania ryzyka zachorowań na raka skóry, płuc i wątroby.

 

POZIOM KADMU (Cd) MIEŚCI SIĘ W TZW. ZAKRESIE "OSTRZEGAWCZYM"

Następująca lista obejmuje często występujące żródła kadmu:

Tytoń
Huty cynku
Spalanie odpadów plastykowych
Galwanizowane rury wodociągowe
Nawozy superfosfatowe
Spaliny samochodowe
Przemysł elektronicznyUWAGA:

Obecnie dodatkowe potwierdzenie toksycznego wpływu metali ciężkich na organizm przy użyciu testów z krwi może, ale nie musi wykazać podwyższonych poziomów metali. Jest to charakterystyczne dla ochronnej odpowiedzi organizmu na zatrucie metalami toksycznymi, podczas której pierwiastki te są usuwane z krwi i magazynowane w różnych innych tkankach. Dlatego, jeżeli ekspozycja organizmu na metale toksyczne nie jest długotrwała lub chroniczna, ich obecność we krwi może nie zostać wykazana. Zaleca się powtórzenie analizy włosa przynajmniej po upływie roku w celu dalszego monitorowania zmian poziomów metali toksycznych i ich kumulacji.

Laboratorium Pierwiastków Śladowych Sp. Jawna
ul. Biskupia 38/6, 04-216 Warszawa, Polska,
tel./fax: +48-022 879 81 62

 
wejdź