Strona główna » Strony Ukryte » PROPORCJE ODŻYWCZYCH PIERWIASTKÓW ŚLADOWYCH


PROPORCJE ODŻYWCZYCH PIERWIASTKÓW ŚLADOWYCH

W tej części raportu omawiane będą te proporcje odżywczych pierwiastków śladowych, które wykazują średnie bądź duże odchylenia od normy.

Prowadzone badania wykazują, że występujące zaburzenia metabolizmu niekoniecznie są spowodowane nadmiarem bądź niedoborem danego pierwiastka, ale częściej na skutek niewłaściwej proporcji (stosunku) między pierwiastkami. Z powodu złożonych wzajemnych powiązań między pierwiastkami jest bardzo ważne, aby określić powodowane przez nie zaburzenia równowagi. Po rozpoznaniu, można przez zastosowanie właściwej terapii pomóc w przywróceniu normalnej równowagi biochemicznej.

UWAGA:

"Graficzna prezentacja czynników odżywczych" opracowana przez naukowców z firmy "Trace Elements", a przedstawiona na stronie tytułowej tego raportu pokazuje przeciwstawne związki między ważnymi czynnikami odżywczymi włączjąc w to pierwiastki (strzałki pokazują kierunek wpływu antagonistycznego na wchłanianie i zatrzymywanie).

 


WYSOKI STOSUNEK CYNK/MIEDŹ (Zn/Cu)

Poziom cynku jest wysoki w stosunku do poziomu miedzi w tkankach (patrz wykres: proporcja Zn/Cu). Niski poziom miedzi w połączeniu z zaburzeniem równowagi cynk-miedź jest wyraźną oznaką obniżenia aktywności miedzi w wielu procesach metabolicznych. Jedną z podstawowych funkcji jaką odgrywa miedź jest jej udział w syntezie kolagenu. Jeżeli profil ten pogłebi sie i przejdzie w stan przewlekły to może wystąpić obniżenie syntezy kolagenu. To z kolei może być zapowiedzią kruchości naczyń włosowatych, krwawienia z dziąseł, zrzeszotnienia kości oraz przedwczesnego siwienia włosów.


WYSOKI STOSUNEK SÓD/MAGNEZ (Na/Mg)

Poziom sodu jest wysoki względem magnezu (patrz wykres: proporcja Na/Mg). Te dwa pierwiastki śladowe powinny pozostawać w równowadze (4.2/1), zaś w przypadku gdy poziom sodu jest nadmiernie wysoki w stosunku do magnezu to często występuje zwiększone zapotrzebowanie na magnez.

Laboratorium Pierwiastków Śladowych Sp. Jawna
ul. Biskupia 38/6, 04-216 Warszawa, Polska,
tel./fax: +48-022 879 81 62

 
wejdź