Strona główna » Strony Ukryte » OMÓWIENIE WYKRESÓW


OMÓWIENIE WYKRESÓW


PIERWIASTKI ŚLADOWE:
Ta część strony poprzedniej (górna lewa część pierwszej strony wykresów) przedstawia wyniki testu dla każdego z oznaczanych pierwiastków w porównaniu do ustalonych dla populacji wartości "idealnych" tzw. norm. Wartości, które mieszczą się powyżej lub poniżej obszaru przyjętego jako norma (oznaczonego na wykresie białym kolorem) wskazują na odchylenia od normy. Im większe odchylenie (powyżej lub poniżej białego obszaru) tym większa możliwość wystąpienia niedoboru lub nadmiaru danego pierwiastka.  

PIERWIASTKI TOKSYCZNE:
Część omawiająca pierwiastki toksyczne przedstawia wyniki dla każdego z oznaczanych metali toksycznych. Zaleca się aby poziomy wszystkich metali toksycznych były jak najniższe i mieściły się w obszarze białego pola (tzw. normy). Każdy wynik, który znajduje się w granicach ciemnoczerwonego pola powinien być brany pod uwagę jako znaczący statystycznie, niekoniecznie jednak każdy wynik znajdujący się w tym obszarze będzie miał istotne znaczenie kliniczne. Dopiero na podstawie dalszych badań będzie możliwe ścisłe określenie znaczenia klinicznego metali toksycznych.

PIERWIASTKI DODATKOWE:
Część omawiająca dodatkowe pierwiastki przedstawia poziomy tych pierwiastków, o których wiedza jest obecnie ograniczona. Pierwiastki te mogą być niezbędne w procesach biochemicznych i/lub mogą wywierać na nie niekorzystny wpływ. Dopiero dalsze badania pomogą określić ich funkcje, wzajemne relacje oraz właściwe dla organizmu poziomy i dopuszczalne normy.

ZNACZĄCE PROPORCJE MIĘDZYPIERWIASTKOWE:
Część omawiająca znaczące proporcje międzypierwiastkowe przedstawia związki w jakich pozostają ważne mikroelementy. Część ta zawiera wartości wyliczone na podstawie oznaczonych poziomów pierwiastków śladowych. Oddziaływania międzypierwiastkowe czyli stan równowagi pomiędzy mikroelementami jest równie ważny, jeśli nie ważniejszy niż poziomy poszczególnych pierwiastków. Proporcje odzwierciedlają optymalny stan jaki musi być stale zachowany pomiędzy mikroelementami w organiźmie.

PROPORCJE TOKSYCZNE:
Część omawiająca proporcje toksyczne przedstawia relacje pomiędzy ważnymi pierwiastkami śladowymi a metalami toksycznymi. Wartość każdej z tych proporcji powinna mieścić się w białym obszarze wykresu, a im ta wartość wyższa tym lepiej. Proporcje, których wartości znajdują się w obrębie ciemnoczerwonego obszaru mogą wskazywać na hamujące działanie tego metalu toksycznego względem pierwiastka, który w tej proporcji pozostaje.

PROPORCJE DODATKOWE:
Część omawiająca proporcje dodatkowe przedstawia wyliczone wartości proporcji pomiędzy pierwiastkami dodatkowymi. Obecnie wiedza związana z wzajemnymi relacjami pomiędzy dodatkowymi mikroelementami jest ograniczona. Z tego powodu wyliczone tutaj wartości są tylko dodatkowym źródłem informacji dla prowadzącego lekarza.

Laboratorium Pierwiastków Śladowych Sp. Jawna
ul. Biskupia 38/6, 04-216 Warszawa, Polska,
tel./fax: +48-022 879 81 62

 
wejdź