Strona główna » Wyniki » WykresyWykresy strona 1


Wykresy strona 2


Wszystkie „zakresy odniesienia” (tzw. normy) zostały opracowane według standardowych i wymaganych procedur laboratoryjnych. Ich wyliczenie oparto o metody statystyczne wykorzystujące rozkład Gaussa (tzw. rozkład normalny) w połączeniu z innymi ogólnie stosowanymi metodami statystycznymi. Obszary w jakich mieszczą się tzw. normy mogą ulegać zmianom w miarę pojawiania się nowych czynników takich jak: ilość danych, badania kliniczne lub/i zmiana metod laboratoryjnych. W naszym przypadku metoda laboratoryjna zmieniła się z ICP na ICP-MS (spektrometria mas ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej), która według regulacji laboratoryjnych wymaga opracowania nowych zakresów odniesienia przy użyciu nowej metodyki.


Grupa badawcza:

Nowe „zakresy odniesienia” (tzw. normy) zostały ustalone w oparciu o dane zebrane od 2200 pacjentów. Do grupy tej wybrano tylko pacjentów zdrowych. Wśród nich znależli się pacjenci z: Ameryki Północnej (57%), Europy (17%), Ameryki Południowej (16%) i Azji/Dalekiego Wschodu (12%). Do grupy należeli pacjenci obojga płci i w każdym wieku. Kryteria wyboru wymagały prób pobranych z głowy zgodnie z określonymi procedurami. Pobierane włosy nie były traktowane środkami chemicznymi takimi jak: rozjaśnianie, trwała ondulacja, farbowanie, znanymi ze swojego wpływu na poziomy pierwiastków a tym samym wyniki testów. Dodatkowo czynnikiem wykluczającym z badanej grupy było używanie szamponów medycznych (np.: przeciwłupieżowych). Przeprowadzenie dokładnego wywiadu chorobowego wykluczyło z tej grupy pacjentów chorych lub z objawami chorób czy zaburzeń.


Zakresy odniesienia („normy”)

Dopuszczalne zakresy dla proporcji międzypierwiastkowych zostały ustalone wyłącznie w oparciu o obserwacje kliniczne i reakcję pacjentów na terapię. Dr Watts (International Trace Elements) traktuje dopuszczalne zakresy dla proporcji międzypierwiastkowych (normy) jako najwłaściwsze kiliniczne odzwierciedlenie „idealnej” grupy pacjentów lub grupy o takim stanie zdrowia jaki chcemy osiągnąć. Dopuszczalne zakresy dla proporcji międzypierwiastkowych przedstawione na drugiej stronie wykresów powinny być więć rozumiane jako obszary kliniczne.

Innymi słowy, pierwsza strona wykresów przedstawiająca oznaczenie poziomów pierwiastków danego pacjenta w stosunku do ustalonych zakresów odniesienia jest prostym wskaźnikiem statystycznym, który pokazuje gdzie mieści się badany pacjent w porównaniu do średnich poziomów pierwiastków oznaczonych w „zdrowej” (nie wykazującej chorób ani objawów) populacji. Dopuszczalne zakresy dla proporcji międzypierwiastkowych przedstawione na drugiej stronie wykresów są, nie mniej jednak, właściwym odzwierciedleniem relacji w jakiej pozostaje badany pacjent do fizjologicznie oczekiwanego, „idealnego” wzoru.Laboratorium Pierwiastków Śladowych Sp. Jawna
ul. Biskupia 38/6, 04-216 Warszawa, Polska,
tel./fax: +48-022 879 81 62

 
wejdź