ZALETY KOMPLEKSOWEJ ANALIZY PIERWIASTKOWEJ WŁOSA

 

  • włosy odzwierciedlają skład wewnętrzny naszego organizmu

  • stężenie pierwiastków we włosach jest wyższe niż w innych tkankach

  • dzięki specyficznej budowie włosa, jego skład chemiczny nie ulega zmianie pod wpływem czynników zewnętrznych dzięki czemu można je przechowywać i transportować bez ryzyka utraty „informacji” w nich zawartych

  • analiza włosów jest metodą nieinwazyjną co ma szczególne znaczenie w przypadku dzieci

  • w przeciwieństwie do krwi włosy są mniej wrażliwe na mechanizmy homeostatyczne, które szybko oddziałują na zmiany poziomów pierwiastków. Krew ze względu na swoje funkcje regulacyjne charakteryzuje się szybkimi zmianami stężenia poszczególnych pierwiastków. Poziomy pierwiastków we krwi mogą zależeć np. od stosowanej diety. Dlatego długookresowe zmiany stanu biochemicznego naszego organizmu są łatwiej wykrywane we włosach.

  • włosy są najlepszym materiałem pozwalającym określić długookresowe zmiany stanu naszego organizmu, a analiza włosa jest jedyną metodą pozwalającą ocenić szkodliwy, długookresowy wpływ wysokich stężeń metali toksycznych na organizm oraz stopień i tempo ich usuwania.

  • Dzięki zastosowaniu najnowszych metod m.in. absorpcyjnej spektrometrii atomowej analiza włosów jest konkurencyjna cenowo w stosunku do innych metod ponieważ z jednej próby określa się jednorazowo poziomy kilkudziesięciu pierwiastków

 

Laboratorium Pierwiastków Śladowych Sp. Jawna
ul. Biskupia 38/6, 04-216 Warszawa, Polska,
tel./fax: +48-022 879 81 62

 
wejdź