CZYM JEST KOMPLEKSOWA ANALIZA PIERWIASTKOWA WŁOSÓW ?

Kompleksowa analiza pierwiastkowa włosów jest testem analitycznym, który określa poziomy pierwiastków śladowych (zwanych potocznie mikro i makroelementami) we włosach.

Właściwie zinterpretowane wyniki takiej analizy dostarczają informacji przede wszystkim o zaburzeniach równowagi biopierwiastków, ich niedoborach i nadmiarach oraz o obecności metali toksycznych i ich wpływie na organizm. Pomagają określić stan zdrowia i stopień odżywienia ustroju.

Ponieważ zachodzi bliska zależność między poziomami pierwiastków we włosach i narządach wewnętrznych włosy są „dokumentacją" stanu wewnętrznego organizmu.

Ustalenie poziomów pierwiastków we włosach oraz ich wzajemnych zależności daje dokładny opis przemian metabolicznych ustroju. Warto pamiętać, że nie tylko poziomy pierwiastków, ale przede wszystkim wzajemne zależności między nimi warunkują przebieg procesów życiowych, a tym samym wpływają na stan naszego zdrowia. Ponieważ pomiędzy poszczególnymi pierwiastkami występującymi w naszym organizmie zachodzą zarówno oddziaływania synergistyczne jak i antagonistyczne mające bezpośredni wpływ na metabolizm istotne jest określenie wzajemnych proporcji międzypierwiastkowych. Są one niejednokrotnie ważniejsze w ocenie stanu zdrowia niż poziomy poszczególnych pierwiastków. Wiele chorób jest bowiem wynikiem zaburzenia równowagi metabolicznej ustroju.

Aby ocenić stopień zaburzenia równowagi metabolicznej a tym samym prawdopodobieństwo wystąpienia szeregu chorób czy zaburzeń należy określić poziomy pierwiastków śladowych oraz ich wzajemne relacje w organiźmie - takim badaniem jest kompleksowa analiza pierwiastkowa włosów.

Kompleksową analizę pierwiastkową włosów stosuje się przede wszystkim w:
profilaktyce zdrowotnej
– zaburzeniach hormonalnych
– zaburzeniach gastrologicznych
– zaburzeniach dermatologicznych
– zaburzeniach neurologicznych
– zaburzeniach psychicznych

Kompleksowa analiza pierwiastkowa włosa polecana jest przede wszystkim dla osób:
narażonych na stres
narażonych na wysiłek fizyczny
mających problemy z wagą ciała
stosujących diety
przyjmujących uzupełnienia pokarmowe lub/i leki
dzieci.

Laboratorium Pierwiastków Śladowych Sp. Jawna
ul. Biskupia 38/6, 04-216 Warszawa, Polska,
tel./fax: +48-022 879 81 62

 
wejdź