Laboratorium Pierwiastków Śladowych z siedzibą w Warszawie jest od 1995r. wyłącznym przedstawicielem na Polskę firmy International Trace Elements Laboratories, Inc., z siedzibą w Dallas, Teksas, USA

 
 
ITEL- International Trace Elements Laboratories, założone zostało w 1984r. Jest laboratorium klinicznym uprawnionym do badań przez Amerykański Departament Zdrowia i Usług Społecznych (U.S. Department of Helth and Human Services) i Teksański Departament Zdrowia Publicznego (Texas Department of Public Health) na mocy znowelizowanej ustawy o laboratoriach klinicznych z roku 1988, licencja nr 45-D0481787.


International Trace Elements Laboratories,jest międzynarodowym laboratorium i firmą doradczą, która:
 • przeprowadza różnorodne testy laboratoryjne, w tym analizę pierwiastkową włosa,
 • interpretuje oraz udziela porad na temat żywienia tym, którzy zawodowo zajmują się profilaktyką i ochroną zdrowia,
 • dostosowuje indywidualnie do pacjentów programy żywieniowe oparte na własnych testach laboratoryjnych,
 • zapewnia ciągłość szkoleń opartych na bieżąco prowadzonych pracach badawczych,
 • dostarcza swoim klientom informacje, które mogą być skutecznie wykorzystane w codziennej praktyce lekarskiej,
 • opracowało formuły wysokiej jakości suplementów pokarmowych, które produkuje, przeznaczonych dla określonych przez Kompleksową Analizę Włosa typów biochemicznych.
 • ma swoich autoryzowanych reprezentantów w wielu krajach świata, np. w takich jak: Brazylia, Argentyna, Szwecja, Norwegia, Niemcy, Włochy, Australia, Korea, a od 1995 r. również i Polska.

International Trace Elements Laboratories, ma istotne zasługi w naukowym podejściu do odżywiania, prowadzi wieloletnie prace badawcze składu mineralnego włosa, dzięki czemu interpretacja wyników oferowanej analizy opiera się na:

 • rozpoznaniu ośmiu odrębnych typów biochemicznych,
 • rozpoznanie reakcji układu współczulnego i przywspółczulnego na zaburzenia metaboliczne pierwiastków śladowych,
 • ustaleniu na postawie składu pierwiastków we włosach, związku pomiędzy układami, pokarmowym, nerwowym i wewnątrzwydzielniczym,
 • identyfikację związków pomiędzy narządami wewnątrzwydzielniczymi i ich wpływu na procesy biochemiczne i żywieniowe,
 • klasyfikacji poszczególnych czynników odżywczych pod kątem ich oddziaływań na układy: współczulny i przywspółczulny,
 • rozpoznaniu wzajemnych powiązań między witaminami i minerałami w organizmie,

Dzięki współpracy z International Trace Elements Laboratories jesteśmy w stanie zaoferować to wszystko również polskim klientom

Laboratorium Pierwiastków Śladowych Sp. Jawna
ul. Biskupia 38/6, 04-216 Warszawa, Polska,
tel./fax: +48-022 879 81 62

 
wejdź